Sektor za stručno usavršavanje

jasmina benmansur pomocnica

Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

Sektor za stručno usavršavanje obavlja poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i u vezi sa tim, ima aktivnu ulogu u oblikovanju politike u ovoj oblasti – pripremom i donošenjem propisa o stručnom usavršavanju, izvršavanjem donetih zakona i podzakonskih propisa, ali i usmeravanjem razvoja oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

Izgradnji kapaciteta u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave doprinose i nadležnosti Sektora koje se odnose na razvoj i primenu instrumenata podrške visokoškolskim ustanovama u školovanju kadrova za javnu upravu.

Poslovi nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i stručni i administrativni poslovi za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obavljaju se u Sektoru za stručno usavršavanje.

Sektor za stručno usavršavanje obavlja i poslove koji se odnose na oblikovanje politike u oblasti stručnih ispita, nadzor nad radom nadležnog organa AP Vojvodina u vršenju poverenih poslova državnog stručnog ispita, a sprovodi i stručne ispite iz delokruga Ministarstva – Državni stručni ispit, Poseban stručni ispit za matičara, Ispit za inspektora i Ispit za  komunalnog milicionara.

Pored toga, nadležnosti Sektora koje se odnose na standardizaciju procesa u oblasti stručnog usavršavanja i stručnih ispita, kao i uspostavljanje i razvoj usluga elektronske uprave u oblastima iz delokruga Sektora doprinose uvođenju standarda kvaliteta u oblast stručnog usavršavanja i stručnih ispita u sistemu državne uprave.

Više o nadležnostima Sektora za stručno usavršavanje

Nacionalna akademija za javnu upravu je 27. novembar 2023. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom......

Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2023/2024, održan je onlajn, u virtuelnom prostoru reperezentativnog zdanja Vlade Republike Srbije i ove godine izazvao je veliko interesovanje akademske zajednice, a pre svega studenata. Moderna 3D platforma specijalno izrađena za ovu namenu omogućila je posetiocima da bez......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović svečano je danas otvorio treći po redu onlajn Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi. Ovom prilikom ministar Martinović je sa rektorima pet državnih univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru potpisao „Program......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku EU projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“, organizuje u sredu, 15. novembra 2023. godine, Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2023/2024, koji se održava online na posebno dizajniranoj digitalnoj platformi, u virtuelnom prostoru Vlade Republike......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

Skip to content