Obaveštenja

Partnerstvo za otvorenu upravu je međunarodna inicijativa čija je svrha unapređenje osnovnih vrednosti i principa otvorene uprave (poput učešća javnosti u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, uz upotrebu inovacija i tehnologija), kroz blisku saradnju organa uprave sa građanima, organizacijama civilnog društva, privatnim...

Upravna inspekcija u 2023. godini sprovodiće inspekcijske nadzore u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2023. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 20. oktobra 2022. godine. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata...

Partnerstvo za otvorenu upravu (engl. Open Government Parntership – OGP, https://www.opengovpartnership.org/) je međunarodna inicijativa čija je svrha unapređenje osnovnih vrednosti i principa otvorene uprave (poput učešća javnosti u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, uz upotrebu inovacija i tehnologija), kroz blisku saradnju organa...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela  u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) realizuje projekat „Lokalna samouprava...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 16. novembra 2022. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu. Prijave na javni poziv se podnose...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela  u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) realizuje projekat „Lokalna samouprava...

Skip to content