Obaveštenja

U skladu sa odredbama člana 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

  USLUGE ELEKTRONSKE UPRAVE ZA FIZIČKA LICA U SISTEMU STRUČNI ISPITI   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave od 10. jula 2023. godine, pruža usluge elektronske uprave svim licima zaintersovanim za polaganje stručnih ispita (u daljem tekstu:kandidat/i) iz delokruga ovog ministarstva, omogućavanjem podnošenja: Zahteva za polaganje...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 14. juna 2023. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Na osnovu člana 18. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21) i  Predloga Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava broj: 119-01-00140/2022-24-2 od 31. maja 2023. godine,...

U okviru procesa praćenja učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Nezavisni mehanizam za izveštavanje objavio je Izveštaj o rezultatima implementacije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2020-2022. godine, otpočevši na taj način proces javnih konsultacija o ovom dokumentu. Kao organ državne uprave...

Skip to content