Obaveštenja

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u okviru procesa izrade petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji. U tu svrhu, osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade, posebnih organizacija,...

U okviru nastavka podrške gradovima i opštinama u uvođenju jedinstvenog upravnog mesta, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje šesti po redu javni poziv opštinama i gradovima za prijavu u okviru projekta „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta“ u ukupnom iznosu od 88.000.000,00 dinara budžetskih...

Na osnovu člana 26. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u...

Na osnovu člana 26. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE objavljuje JAVNI POZIV za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini   Uvod...

Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE raspisuje JAVNI POZIV za raspodelu sredstava     Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu podnetih prijava koje sadrže predloge projekata podnetih za određene namene u ukupnom iznosu od 490.000.000,00 dinara.   Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u punom ili delimičnom iznosu nedostajućih sredstava,...

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu...

Partnerstvo za otvorenu upravu (engl. Open Government Parntership – OGP) je međunarodna inicijativa čija je svrha unapređenje osnovnih vrednosti i principa otvorene uprave (poput učešća u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, uz upotrebu inovacija i tehnologija), kroz blisku saradnju organa uprave sa...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje razvoj elektronske uprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2023-2035. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovoćenje.  Javna rasprava o Predlogu programa održaće se od 23. decembra...

Skip to content