Stručno usavršavanje

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Benmansur izjavila je danas na online skupu posvećenom posebnom stručnom usavršavanju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, da novi sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi pruža velike mogućnosti za izgradnju kadrovskih kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, ali...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo je danas prvu obuku matičara na daljinu – putem vebinara, u skladu sa Kalendarom obuka utvrđenih u Sektorskom posebnom programu obuke matičara za 2020. godinu. Obuci „Način upisa u matične knjige“, koju je realizovala Nataša Živković, predavač akreditovan u Nacionalnoj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo je virtuelanu posetu  Nacionalnoj akademiji za javnu upravu za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju stručnu praksu u ovom Ministarstvu. „Poseta studenata Nacionalnoj akademiji za javnu upravu planirana je još na samom početku stručne prakse i bez obzira na...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Instrukciju o preventivnim merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja u organizovanju i sprovođenju stručnih ispita u delokrugu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kojom se uređuju opšte mere prevencije i posebna pravila ponašanja u organizovanju i sprovođenju stručnih...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Instrukciju o preventivnim merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja u sprovođenju programa stručnog usavršavanja u delokrugu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kojom se uređuju opšte mere prevencije i posebna pravila ponašanja u realizaciji programa obuke...

Nacionalna akademija za javnu upravu osnovana je Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu („Službeni glasnik RS“, broj 94/17), kao centalna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije – sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih. Nacionalna akademija za javnu upravu je...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 11. marta 2020. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi u oblastima stručnog usavršavanja: Lični razvoj i veštine i Trening trenera. Nakon proglašenog vanrednog stanja u cilju sprečavanja širenja korona virusa COVID-19, Vlada...

Skip to content