novembar 2018

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Građanskim inicijativama ispred konzorcijuma organizacija civilnog društva koje su dobile podršku od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu, pozivaju zainteresovanu javnost da učestvuje u finalnim konsultacijama povodom izrade Akcionog...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-192/2018-02 od 21. novembra 2018. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević i rukovodilac Srpsko-korejskog informatičko-pristupnog centra (SKIP) Dara Gravara Stojanović razgovarali su danas sa direktorom Nacionalne agencije za informaciono društvo Republike Koreje Džong Sik Munom (Yong Sik Moon) i rukovodiocem Sektora za međunarodnu saradnju Hongu...

Skip to content