Vesti i aktuelnosti

Proces kreiranja javnih politika uvek započinje nečijom inicijativom, najčešće je to samo ministarstvo čija je nadležnost da unapređuje stanje u određenoj obasti, organa lokalne vlasti, ali i apel građana...

Građani Srbije mogu na portalu eUprava da koriste veliki broj elektronskih usluga, što je od posebnog značaja u periodu dok traje borba s virusom COVID-19.  eUsluge možete da koristite od kuće, sa svog računara ili sa mobilnog uređaja i tako smanjite opasnost od zaraze....

Još jedno Jedinstveno upravno mesto otvoreno je danas u Žitištu, a građani u toj opštini od sada će moći da na jednom mestu, brže i efikasnije završe poslove koje imaju sa upravom....

Tokom 2019. godine u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu organizovano je ukupno 359 obuka za 6.357 zaposlenih u javnoj upravi sa zadatkom da se unaprede kompetencije radnika u javnoj....

Zahvaljujući digitalizaciji katastra, građani sada bez odlaska na šalter, u svega nekoliko klikova na svom računaru ili mobilnom telefonu, mogu da imaju uvid u sve važne podatke o status nekretnine, vlasničkim listovima, uknjižbi… ...

Unapređen sistem paušalnog oporezivanja. Rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike-paušalce dostavljaju se isključivo u elektronskoj formi, posredstvom portala Poreske uprave – ePorezi ...

Opština Priboj pobedila je na takmičenju “Šampioni bezgotovinskog plaćanja” i zajedno sa svojim građanima, koji su karticama plaćali takse, naknade i poreze na šalterima opštinske uprave....

Novi trening centar Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) svečano je otvoren i predstavlja izuzetno važan iskorak u oblasti profesionalnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi....

Od 1. januara 2020. biće ukinuta obaveza podnošenja prijava za poreze na imovinu, prenos apsolutnih prava i nasleđe i poklon prilikom zaključenja ugovora o kupovini stana ili kuće ili sprovođenja ostavinske rasprave. ...

Zaposleni u administraciji, kroz programe Nacionalne akademije za javnu upravu, uče kako da pružaju usluge građanima, sprovode propise, kako da rade u timovima, komuniciraju sa javnostima, vode podatke, pišu strategije i programe za kreiranje javnih politika i kako da savladaju druge veštine neophodne za rad u javnoj upravi....

Pravo na jednak i nepristrasan tretman, lepu reč, profesionalnu uslugu, dostojanstvo, učešće u donošenju odluka o raspolaganju javnim novcem, poštovanje propisanih pravila – samo su neki od važnih postulata uprave po meri svih građana, koji će biti predstavljeni tokom promotivne kampanje koju je pokrenula Vlada Republike Srbije uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji....

Nacionalna akademija, u skladu sa svetskim trendovima, prepoznaje znanje i intelektualni kapital kao najvažniji resurs današnjice i zbog toga posebnu pažnju usmerava na obuku trenera. Svesni podjednake važnosti prenošenja institucionalne memorije i uvođenja inovativnih metodologija, zaposleni u ovoj instituciji kreirali su poseban program za trenere....

Programski budžet predstavlja efikasan mehanizam za sprovođenje reforme javne uprave. Takav budžet omogućava bolje upravljanje učinkom javne uprave, veću odgovornost korisnika budžeta, uspostavlja snažniju vezu između godišnjeg budžeta, utvrđivanja prioritetnih rashoda i izdataka i sprovođenja javnih politika i pre svega veću transparentnost potrošnje....

Pred poslanicima u Narodnoj skupštini je set poreskih zakona, kojima se predviđa znatno rasterećenje privrede, smanjenje poreskog opterećenja rada, što bi trebalo da doprinese daljem rastu privrede i otvaranju novih radnih mesta....

Centralni registar stanovništva objediniće na jednom mestu 13 evidencija koje vode različite institucije i to će biti prvi put da država ima sve evidencije o građanima na jednom mestu. Sve elektronske baze u državi biće povezane, a sistem će se širiti po uspostavljanju novih baza....

Predstavnici 16 lokalnih samouprava prisustvovali su drugom po redu seminaru „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u primeni regulative u oblasti informacione bezbednosti“, koji su u Nišu zajedno organizovale Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge-RATEL, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije i Nacionalna alijansa za lokalno ekonomski razvoj – NALED....

Građani Srbije i službenici zaposleni u javnoj upravi nalaze se u samom jezgru reformskih procesa. Prvi kao korisnici usluga čije je zadovoljstvo primarno, a drugi kao ključ uspešne implementacije načela dobre uprave, naglašeno je na panelu Strategija reforme javne uprave 2030, koji je održan 23. oktobra 2019. godine....

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je u Kragujevcu zajedno sa Regulatornom agencijom za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Nacinalnom alijanskom za lokalni ekonomski razvoj – NALED organizovala prvi po redu seminar „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u primeni regulative u oblasti informacione bezbednosti“....

Čak 1.000 vozača u Srbiji dobilo je vozačku dozvolu od MUP-a direktno na kućnu adresu. Zahvaljujući mogućnosti da putem portala eUprava naruče ovaj dokument, građani nisu morali da čekaju u redu čime štede svoje vreme....

Preko nacionalnog Portala eUprava 48.000 dece je prijavljeno u vrtić na lak način i bez odlaska na šalter. Besplatan servis eVrtić je već dostupan u 17 gradova i opština u Srbiji, a ovo je jedna od prvih elektronskih usluga koje su trijumfovale nad klasičnim, budući da je većina roditelja ovim putem prijavila svoje dete u predškolsku ustanovu....

Tokom poslednje dve godine u Srbiji je izdato više od 80.000.000 eRecepata, a broj odlaska kod lekara zbog recepta smanjen je za 20 do 60 odsto, u zavisnosti od veličine zdravstvene ustanove. Ovom elektronskom uslugom značajno je smanjena papirna administracija i ostvarena velika ušteda....

Više od 200.000 beba u Srbiji registrovano je preko eServisa "Bebo, dobrodošla na svet" od kako je ovaj sistem pokrenut 2016. godine. To znači da je više od 90 procenata roditelja iskoristilo elektronsku prijavu novorođene dece....

Srbija je danas jedan od lidera u regionu kada je u pitanju informacioni sistem razmene podataka državnih organa. O tome svedoči činjenica da je, od početka digitalizacije javne uprave u Srbiji, putem servisne magistrale organa, razmenjeno čak 5.300.000 dokumenata....

Grad Vršac je spreman da za javnost otvori veliki broj podataka koje poseduje i uključi se u rad nacionalnog Portala otvorenih podataka, rečeno je u Vršcu na sastanku predstavnika Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije sa predstavnicima Grada Vršca i lokalnih javnih preduzeća. Na ovom sastanku su definisane i konkretne aktivnosti koje će doprineti da ovaj grad postane jedan od šampiona u otvaranju podataka....

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave radi na Predlogu programa razvoja elektronske uprave 2019-2020, skupu mera i aktivnosti za dalji razvoj eServisa i veće korišćenj eUprave u radu zaposlenih....

Skip to content